Bienvenidos al CEULAJ.
Menú de salto:


Menú de navegación del sitio

Menú de navegación del sitio

Conoce el Ceulaj

 • Qué ofrecemos
 • Dónde estamos
 • Visítanos
 • Inscrición
 • Qué hemos hecho
 •  

Actividades

 • Agenda
 • Ahora en Ceulaj
 • Ya ha ocurrido

Opina

 • Ell@s ya estuvieron
 • Cuéntanos

null

 • null
 • null
 • null
 • null
 • null
 • El Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) ha recibido el Sello de Calidad del Consejo de Europa para Centros de Juventud.

Quen somos?

Actividades

O CEULAJ é un centro de recursos e actividades idóneo para a formación e a información xuvenil, e para o encontro e intercambio de experiencias entre organizacións xuvenís e institucións públicas de xuventude..

Anualmente pasan por este complexo, dependente do Instituto de la Juventud miles de mozos e mozas de diferentes países, así como persoal técnico, profesionais e responsables políticos en materia de xuventude.

A maioría das actividades que se realizan no CEULAJ son de ámbito nacional e internacional. Destacan as propias do Injuve e as actividades da Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), para o achegamento, o coñecemento e a cooperación xuvenil entre América Latina e Europa.

Entre os seus obxectivos destacan:

 • Ser un espazo para o encontro e intercambio de organizacións e grupos de mozos e mozas tanto de España coma do resto de Europa e de Iberoamérica.
 • Promover programas de cooperación internacional entre os estados membros da Unión Europea e a Organización Iberoamericana de Juventud.
 • Apoiar diversas formas de asociacionismo xuvenil.
 • Promover planos de formación para persoal técnico gobernamental en políticas de xuventude.
 • Asesorar a mozas e mozos a través das súas organizacións para o desenvolvemento dos seus programas e proxectos.
 • Promover programas de voluntariado, novas formas de expresión e actividades que ofrezan posibilidades de formación e coñecemento mutuo entre mozas e mozos.
 • Facilitar espazos para o desenvolvemento da creación artística.
 • Promover a investigación entre a xuventude.

Entrevista

"Entrevista en Onda Cero Málaga del 30 de mayo de 2013 al director del Ceulaj, Javier Berlanga."

Archivo en formato mp3 con la entrevista completa